top of page

APIE BENDROVĘ

UAB “STOTIES TURGUS” – tai seniausia ir galime teigti, jog geriausiai žinoma turgavietė Kaune. 1994 m. įkurta puikioje strateginėje vietoje tarp Kauno geležinkelio ir autobusų stočių. Tad kas dieną yra aplankomas daugybės lankytojų.

Pagrindinė UAB “STOTIES TURGUS” veikla – prekyviečių nuoma, mažmenine prekyba gėlėmis, maisto produktais, apranga ir pramoninėmis prekėmis prekiaujantiems prekeiviams. Galime drąsiai teigti, jog UAB “STOTIES TURGUS” pagrindinis akcentas yra gėles. Čia lankytojai gali rinktis iš pačio didžiausio gėlių asortimento! Bendrovės plote lankytojų laukia ir jų lūkesčius siekia patenkinti  virš 200 turgaus prekiautojų. UAB “STOTIES TURGUS” tai ne tik puiki vieta apsipirkti, bet ir perspektyvus būdas būsimiems prekiautojams pradėti savo veiklą.

hd04_edited.jpg

Mūsų misija

Patrauklus, deramai miesto centrą reprezentuojantis objektas. Turgavietė, kuria miestas didžiuojasi - miesto veidas, verslo ir pramogų vieta, sujungianti verslą, miestą, kaimą, pasitinkanti ir išlydinti miesto svečius.

Mūsų vizija

Tapti miestiečiui patrauklia tradicine turgaviete Kauno centre, veiksmo ašimi tarp dviejų stočių.

UAB ,,Stoties turgus" akcininko pateikti kalausimai ir ATSAKYMAI į klausimus apie 2023 m. gegužės mėn. 29 dieną vykisantį eilinį visuotinį susirinkimą 

SKELBIMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKOS Į 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „STOTIES TURGUS“ DVIEJŲ VALDYBOS NARIŲ VIETAS 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius inicijuoja dviejų valstybės tarnautojų atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Stoties turgus“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 233923260, adresas: Maironio g. 26b, LT-44249 Kaunas, valdybos narių, turinčių kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, pareigas.

Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (bet ne ilgiau nei 4 metai)

Atlygis valdybos nariui – 1/5 Bendrovės direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Aktualios nuorodos:

Atranka vykdoma, vadovaujantis Valstybės tarnautojų ir kitų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasirenkamų asmenų į Kauno miesto savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą parinkimo procedūrų gairėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A-4846: https://ta.kaunas.lt/legal-acts

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://uabbesolutions.wixsite.com/my-site

Kauno miesto savivaldybės lūkesčių raštas Bendrovei ir Bendrovės valdybos nario veiklos sutarties projektas: http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/pavaldzios-imones-ir-istaigos/uab-stoties-turgus/

 

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti valstybės tarnautojas:

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 1 5 dalyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus specialiuosius reikalavimus:

2.1. ne mažesnė kaip 3 metų vadovavimo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų teikimo, audito srityse patirtis; 

2.2. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai; 

2.3. vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirtis; 

2.4. investicijų projektų vertinimo ir finansavimo patirtis. 

 

Pageidautini kandidatų privalumai:

1. darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis; 

2. įmonių gerosios valdysenos principų išmanymas ir jų taikymo patirtis; 

3. veiklos matavimo, duomenų valdymo ir kontrolės metodų taikymo patirtis.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti valstybės tarnautojas:

1.  kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);

2.  pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);

3. kandidato gyvenimo aprašymas;

4. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

5. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.

6. Organizatoriaus ir (ar) Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

 

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. kovo 13 d. imtinai.

 

 

 

Dokumentų pateikimo būdas

Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą), adresu: Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Lt-44251 Kaunas, nurodant „Atranka į UAB „Stoties turgus“ valdybos narius“.

Elektroniniu paštu, adresu: juridiniu.asmenu.valdymas@kaunas.lt, nurodant „Atranka į                          UAB „Stoties turgus“ valdybos narius“.

Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

 

Kontaktinis asmuo: Ingrida Serapinienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė,  tel. 8 (37) 226682, ingrida.serapiniene@kaunas.lt

 

PRIDEDAMA:

1.  Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);

2.  Pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2).

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „STOTIES TURGUS“
VALDYBOS NEPRIKLAUSOMUS NARIUS ATRANKOS

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius inicijuoja kandidatų atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Stoties turgus“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 233923260, adresas:                            Maironio g. 26b, LT-44249 Kaunas, valdybos trijų nepriklausomų narių pareigas:

    vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą;

    vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją nekilnojamojo turto valdymo srityje, vietą;

    vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą.

 

Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (bet ne ilgiau nei 4 metai)

Valdybos narių skaičius – 5.

Atlygis – 1/4 Bendrovės direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

 

Aktualios nuorodos:

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://uabbesolutions.wixsite.com/my-site

Kauno miesto savivaldybės lūkesčių raštas Bendrovei ir Bendrovės valdybos nario veiklos sutarties projektas: http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/pavaldzios-imones-ir-istaigos/uab-stoties-turgus/

VšĮ Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiama informacija apie atrankas: https://governance.lt/kolegialus-organai/

Aprašas, pagal kurį bus vykdoma atranka:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

 

Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra – UAB „Atticae“.

 

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti kandidatas:

 

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 1 5 ir 7 dalyse nustatytus bendruosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus;

2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus specialiuosius reikalavimus:

2.1. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą: 

2.1.1. ne trumpesnė nei 3 metų vadovavimo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, kolegialaus priežiūros ar valdymo organo nario) patirtis įmonėje; 

2.1.2 lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai; 

2.1.3. verslo strategijos kūrimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis.

 

2.2. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją nekilnojamojo turto valdymo srityje, vietą:

2.2.1. ne trumpesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, kolegialaus priežiūros ar valdymo organo nario) nekilnojamojo turto valdymo srityje, patirtis;

2.2.2. patirtis valdant nekilnojamo turto projektus, kurių vertė didesnė negu 3 mln. eurų;

2.2.3 lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

2.2.4. strateginio planavimo ir analizės žinios.

 

2.3. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą:

2.3.1. ne trumpesnė nei 3 metų darbo juridinio asmens teisininku, struktūrinio padalinio teisės srities vadovu patirtis;

2.3.2. korporatyvinės valdysenos principų išmanymas.

 

Pageidautini kandidatų privalumai:

1. kandidatams į valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą:

1.1. darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis; 

1.2. įmonių gerosios valdysenos principų išmanymas ir taikymo patirtis; 

1.3. korporatyvinės valdysenos principų išmanymas; 

2. kandidatams į valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją nekilnojamojo turto valdymo srityje, vietą:

2.1. darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis; 

3. kandidatams į valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą:

3.1. darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis; 

3.2. įmonių gerosios valdysenos principų išmanymas ir taikymo patirtis; 

3.3. sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

  1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);

  2. pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);

3. kandidato gyvenimo aprašymas;

4. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

5. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.

6. Atrankos agentūros atstovų ir (ar) Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

 

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. kovo 1 d. imtinai.

 

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai: 

▪ Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) UAB „Atticae“, K. Donelaičio g. 60, BLC verslo centras 204 kab., Kaunas LT-44248, nurodant: „Atranka į UAB „Stoties turgus“ valdybos nepriklausomus narius“. 

▪ Elektroniniu paštu jurgita@attica.lt, nurodant: „Atranka į UAB „Stoties turgus“ valdybos nepriklausomus narius“.

Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

 

Kontaktiniai asmenys 

▪ UAB „Atticae“ kontaktinis asmuo : Jurgita Kemežienė  +37064409644, jurgita@attica.lt

▪ Kauno miesto savivaldybės kontaktinis asmuo: Ingrida Serapinienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė, (8 37) 22 66 82, ingrida.serapiniene@kaunas.lt

 

PRIDEDAMA:

  1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);

  2. Pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);

STRATEGINIAI ORIENTYRAI

Tradicijos

Nesuvaržyta aplinka lauko prekybai gamtos gėrybėmis, derybos, pramoga. Turgavietė bus vieta, kur žmones prisimena tradicines vertybes gauna patikrintas, kartais išskirtines prekes ir paslaugas. Smulkūs prekybininkai, amatininkai ir ūkininkai turės puikias perspektyvas parduoti, plėstis, kooperuotis ir siūlyti mums visiems platesnį tradicinių, ekologiškų žemės ūkio ir kitų puikių gaminių asortimentą.

Patrauklumas

Turgavietė – tvarkingai atrodantis, integralus rajonas su išreikštu stiliumi. Apgalvotas asortimentas, organizuoti lankytojų srautai, patikimumo ir geranoriškumo atmosfera. Ašis tarp dviejų stočių, kur miesto svečias pasitinkamas maloniu akims vaizdu ir išlydimas su lauktuvėmis bei geru įspūdžiu.

bottom of page